Сматрајући наш град примером добре праксе за поступање у ванредним ситуацијама, Програм Уједињених нација за развој у Краљеву (United Nations Development Programme – UNDP) је организовао представљање националног извештаја са фокусом на отпорност локалних заједница на природне катастрофе„Националног извештаја о хуманом развоју за Србију: социјални капитал – невидљиво лице отпорности“. >>>> опширније


        

Print Friendly, PDF & Email