Градоначелник града Краљева Драган Јовановић, уз још осам градоначелника и председника општина, 22. јануара 2014. године у Београду, потписао је Меморандум о сарадњи у извршењу алтернативних санкција са министром правде и државне управе Николом Селаковићем.
Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе Републике Србије 2013. године проширила је мрежу Канцеларија за алтернативне санкције, чиме се тежи остварењу позитивне праксе развијених земаља у примени алтернативних видова кажњавања (
кућни притвор, заштитни надзор и рад у јавном интересу). Стратегијом развоја Управе за извршење кривичних санкција за период од 2013. до 2020. године предвиђено да до краја 2015. године у седишту сваког вишег суда буде отворена канцеларија за алтернативне санкције.
Потписивањем овог меморандума град Краљево пружа подршку Министарству у области реформе правосудног система и спровођења система алтернативних санкција у друштвеној заједници као битног дела те реформе. Смањује се затворска популација, а услед тога и трошкови и издвајања друштвене заједнице, која добија и активнију улогу у кривично-правном систему, а кроз бесплатан рад осуђена лица непосредно одужују „дуг“ друштвеној заједници. Уз то, постиже се и боља ресоцијализација осуђеника.

Меморандумом о сарадњи у извршењу алтернативних санкција предвиђено је да, у најкраћем могућем року, град Краљево да просторије за будућу повереничку канцеларију, као и да буду потписани уговори о сарадњи између Министарства правде и државне управе и правних лица – послодаваца чији је оснивач град Краљево, као и споразуми о сарадњи са установама здравствене и социјалне заштите и другим релевантним органима и организацијама чији је град оснивач, у којима би осуђено лице могло да обавља рад у јавном интересу и испуњава обавезе одређене условном осудом са заштитним надзором.
Меморандум о сарадњи у извршењу алтернативних санкција до сада је потписан са градоначелницима и представницима 25 градова, међу којима су, уз Краљево, Нови Пазар, Јагодину, Зајечар, Крушевац, Неготин, Врање, Прокупље и Пирот, и Београд, Нови Сад, Суботица, Сомбор, Ваљево, Ниш, Крагујевац, Сремска Митровица, Шабац, Пожаревац, Смедерево, Зрењанин, Панчево, Лесковац, Ужице и Чачак.

                    

Print Friendly, PDF & Email