Град Краљево потписник је Споразума о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју града Краљева. Овaj мултисекторски споразум, у име града, потписао је заменик градоначелника Милун Јовановић 27. марта 2014. године. Остали потписници су Центар за социјални рад Краљево, Полицијска управа Краљево, Дом здравља Краљево, Актив директора основних школа, Актив директора средњих школа, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, Основни суд у Краљеву, Прекршајни суд у Краљеву, Основно Јавно тужилаштво у Краљеву, Више јавно тужилаштво у Краљеву и НВО Феномена“.

Како је и у Споразуму наведено, насиље над женама у породици и у партнерским односима је озбиљан деликт и захтева ефикасан одговор свих установа које се баве овом проблематиком и које су одговорне за препознавање насиља у оквиру вршења своје редовне делатности. Само координираном акцијом јавних служби, организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних актера у заједници може се спречити и решити проблем насиља у породици.

Према речима Светлане Дражовић, директора Центра за социјални рад Краљево, потписивање овог споразума значи подизање квалитета заштите жена жртава насиља, али и свих чланова породице. Циљ је не само смањење, већ елиминација насиља као појаве.

„Ми смо и до сада штитили жртве насиља, свака установа у складу са својим надлежностима. Али, без мултисекторског приступа тај квалитет заштите могуће да у сваком случају није у пуној мери био постигнут. Ми смо се и до сада повезивали, али на неформалан начин. Споразумом се дефинишу процедуре трајно.“

Према речима Дражовићеве, новина је формирање мултисекторског тима. Свака организација-потписник има представника у мултисекторском тиму, који ће заседати најмање једном месечно, а вероватно чешће, што ће зависити од броја пријава насиља. На састанцима ће бити јасно дефинисана конкретна процедура, мере које треба предузети око сваког конкретног случаја.

Краљевачки Центар за социјални рад евидентирао је око 400 пријава насиља у 2013. години. То не значи да насиља има више, већ да се више пријављује институцијама. Некада пријаве иду директно Полицијској управи или Јавном тужилаштву, али се заједно реагује.

Према речима Радомира Јовановића, помоћника градоначелника града Краљева, с обзиром на законске одредбе, град Краљево је имао обавезу да организује потписивање мултисекторског протокола о сарадњи у борби против насиља над женама и у породици. Тако је град окупио све учеснике у великој акцији у спречавању насиља у породици и над женама, а све са циљем да се заустави насиље и постигне безбедност жртве, изјавио је Јовановић. Међусекторска и мултидисциплинарна сарадња омогућиће бољу и бржу размену информација, лакше усаглашавање принципа и критеријума за процену и поступање у конкретним ситуацијама, компатибилне акције, правовремене и свеобухватне интервенције и повећање одговорности сваког од система.
Print Friendly, PDF & Email