Градоначелник града Краљева Драган Јовановић и још 16 градоначелника и председника општина, потписали су, у среду, 26. фебруара 2014. године, са министром грађевинарства и урбанизма у Влади Републике Србије Велимиром Илићем, уговоре за изградњу комуналне инфраструктуре вредне 124,9 милиона динара.
       Поред града Краљева, уговоре су потписали и
Косјерић, Власотинце, Куршумлија, Ваљево, Горњи Милановац, Мало Црниће, Прибој, Мионица, Ражањ, Лесковац, Бачка Топола, Топола, Тител, Деспотовац, Суботица и Прокупље. Циљ потписаних докумената, како је истакао министар, јесте пружање помоћи у решавању ургентних проблема у појединим општинама и градовима.
          Илић је најавио да ће се Влада Србије заложити за то да обезбеди и додатна средства како би сва места у Србији имала воду
за пиће, будући да у многим деловима земље постоје села која немају воду насупрот онима која имају „вишак“ воде.
        Министар је
позвао општине да боље међусобно сарађују, да буду ефикасне у реализацији пројеката за које су добиле средства, као и да припреме пројекте за реконструкцију објеката у циљу подизања енергетске ефикасности, на чијим пословима ће у наредном периоду бити ангажовано више од 50.000 радника. Нагласио је да треба да се реши и канализациона мрежа, будући да у неким градовима канализациони вод иде потпуно отворен кроз насеље.
       Илић је саопштио и да су међународни партнери Србије заинтересовани за обнову старих објеката и делова градова у нашој земљи, за шта би, такође, требало припремити пројект
е.
        Град Краљево је средства – девет милиона динара, добио за пројекат „Изградња фекалне канализационе мреже за део насеља Шеовац“. Иако већим делом своје територије град има канализациону мрежу, делови територије који се налазе на ободу и у границама ГУП-а немају. То је случај са насељем у северозападном делу града званом Адрани, са око 2.500 становника, где доминира индивидуална градња, са великим потенцијалом развоја индустрије, у коме се налази и индустријска зона. Фекална канализација није изграђена и становници своје отпадне воде одводе до септичких јама или директно пуштају у оближње атмосферске отворене канале и потоке.
       „Стога је неопходно изградити фекални колектор којим ће се отпадне воде са овог простора одвести до најближег постојећег колектора. У циљу решавања овог проблема, град Краљево је, по Јавном позиву Министарства грађевинарства и урбанизма за финансирање и суфинансирање уређења и побољшања комуналне инфраструктуре, у августу 2013. године, конкурисао са пројектом „Изградња фекалне канализационе мреже за део насеља Шеовац“. Укупна инвестициона вредност пројекта је 16.805.000 динара и предлогом пројекта предвиђено је да Министарство финансира цео износ. Ипак, техничка Влада не располаже великим средствима, и на овој позицији се, за све градове у Србији, налази 124.900.000 динара. Захваљујући пројекту и залагању, град Краљево се нашао међу градовима који су добили средства“, рекао је градоначелник града Краљева Драган Јовановић.

            У циљу изградње колектора, урађена је комплетна пројектно-техничка документација – Главни пројекат за изградњу фекалне канализационе мреже за део насеља Шеовац, техничка контрола пројекта и прибављене су потребне дозволе (локацијска и грађевинска). На основу пројектне документације, пројектовани колектор за насеље Шеовац је укупне дужине око 1.569 метара.
        „Посебно желим да истакнем да је ово леп пример сарадње локалне самоуправе и Владе Републике Србије односно Министарства грађевинарства и урбанизма. Због наше будуће оријентације, важно је да знамо да неке своје пројекте морамо усмерити ка изградњи најпре водоводне мреже, уклањању азбестних цеви које су прилично канцерогене, изградњи канализационе мреже и морамо водити рачуна како ћемо спровести енергетску ефикасност. У будућности то ће бити окосница Министарства грађевинарства и урбанизма и средства ће бити намењена управо за ове пројекте. Ми се морамо припремити да конкуришемо,  аплицирамо и повучемо средства како бисмо решавали проблеме грађана Краљева и привредних субјеката пре свега“, изјавио је Драган Јовановић, градоначелник града Краљева.
                           

Изградња социјалних станова у Краљеву                 26.фебруар 2014.год.

       Данас је заменик градоначелника града Краљева Милун Јовановић са Миодрагом Вујовићем, директором стамбене агенције Краљево обишао радове на изградњи објеката намењених социјалном становању у насељу Рибница.
           

                                   

Print Friendly, PDF & Email