Суштина регулаторне реформе подразумева да треба скратити рокове, смањити трошкове и упростити административне процедуре где год је то могуће. Добра Градска управа свој рад заснива на законитиости, економичности, транспарентности и, пре свега, делотворности, која подразумева да грађани са што мање компликованих процедура могу да остварују своја права, порука је са данашњег састанка градоначелника Краљева Драгана Јовановић и начелника Градске управе Милоша Петровић са представницима ОПТИМУС-а, Центра за добро управљање.
На састанку је било речи о досадашњим резултатима спровођења Пројекта “Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу” у Краљеву, као и о будућим корацима реализације Пројект,а како би били постигнути што бољи резултати, а регулаторна реформа успешно спроведена у нашем граду.
Уговор о реализацији овог пројекта између града Краљева, Сталне конференције градова и општина и Оптимуса, потписан је у новембру прошле године. Уговором је предвиђено да пројекат траје 16 месеци, односно до фебруара 2014. године, а данас је предочено охрабрење да ће, можда, моћи да буде завршен и раније. Град Краљево ослобођен је обавезе финансијског учешћа у пројекту чији је циљ унапређење пословног окружења уз скраћење времена и смањење трошкова пословања за привреднике, кроз поједностављење пословних административних поступака Градске управе и повећање транспарентности.

Како су у нашој земљу управе углавном гломазне и компликоване, и имају захтевне процедуре, интенција је превазилажење таквих проблема.

„Дошло је време да се озбиљније позабавимо реформом управе, неке ствари смо већ започели, па је на нивоу Градске управе успостављен нови концепт организације управе“, рекао је Милош шетровић, начелник Градске управе.

Пројекат регулаторне реформе, према његовим речима, дошао је до фазе када град треба да прихвати препоруке ОПТИМУС-а које се тичу упрошћвања административних поцедура.

„Посебан акценат није стављен, наравно, само на запослене и на њихов рад, већ је пре свега намењен пословном окружењу и привредном сектору, односно потенцијалним инвеститорима који треба да добију повољнију пословну климу и да, уз што мање процедура и трошкова дођу до позитивног пословног резултата“, прецизирао је Петровић.

Поређење стања у Краљеву са стањем у другим јединицама локалне самоуправе у којима је, такође, спровођена регулаторхна реформа, показује да су у нашем граду поступци скупи.

„Тамо где је то могуће покушаћемо да смањимо административне таксе, и рокове поступања, јер пракса показује да се за остварење неких права у Краљеву чека и до 120 дана. Данас смо разговарали о поступцима где је то могуће остварити и за седам дана“, навео је начелник Градске управе Милош Петровић.

Он је додао да законске рокове, наравно, треба поштовати, али да постоји начин да уз бољу сарадњу, пре свега са јавним предузећима, установама и другим субјектима, дође до скраћења рокова. Резултат рада биће и Регистар локалних прописа који ће, поред Регистра процедура такође бити истакнут на званичном сајту града и бити доступан грађанима.

У склопу пројекта који има четири фазе до сада су реализоване две фазе: усвајање правних аката неопходних за еализацију пројекта и завршена је обука службеника за имплементацију регулаторне реформе. Такође, градске управе су припремиле и листе административних поступака којима је утврђено да од 185 пријављених, 176 администативних поступака представља релевантнр за пројекат.

„Друга фаза подразумевала је и организације и одржавање фокус група са привредницима, представницима њихових удружења и организација, што је веома важно“, оценио је градоначлник Краљева Драган Јовановић додајући да је Краљево улази у трећу фазу активности које, између осталог, подразумевају економску анализу инвентара административних поступака и, на крају, усвајање коначног сета препорука од стране Радне групе, које ће бити презентоване надлежним органима за усвајање путем  одговарајућих правних аката.

У име ОПТИМУС-а, састанку су присуствовали директор Слађана Каравдић-Кочевић, заменик директора Катарина Милановић, стручњак за регулаторну реформу Предраг Цветковић и Гордана Бошњаковић, стручњак за односе са јавношћу.

Према речима Катарине Милановић, заменика директора „Оптимуса“, регулаторна реформа је нарочити важна за пословни амбијент једног града, региона или државе, будући да директно утиче на оптерећење привреде и грађана кад су у питању трошкови и време  које они морају да издвоје чекајући на добијање дозвола, одобрења, уверења или решења.

„Наш фокус у овом пројекту су привредници, јер желимо да побољшамо пословну климу, односно да управо њима смањимо трошкове и време чекања“, рекла је Милановић.

Са тим циљем пописано је досадашње стање, а у фази која предстоји предвиђен је дијалог „Оптимуса“ са привредницима.

„Препоруке на којима радимо су скоро готове и већ од наредне недеље презентоваћемо их Радној групи на усвајање“, рекла је Милановић, прецизирајући да је рад „Оптимуса“ усмерен и на  подршку малим и средњим предузећима и унапређењу животне средине. Према њеним речима, моћи ће да се спроведу само препоруке које су у надлежности локалне самоуправе, а уколико те препоруке буду усвојене на Градском већу, пословни сектор у Краљеву ће имати боље услове за развој бизниса за пар месеци.

 

Print Friendly, PDF & Email