Представнике консултантске компаније Novi Energy и Енергопројект ЕНТЕЛ примио је
градоначелник Краљева Љубиша Симовић са сарадницима, а састанку је присуствовао и
Владан Карамарковић, помоћник министра рударства и енергетике.
Представници компаније Novi Energy су задужени за израду Студије изводљивости изградње
постројења за производњу топлотне и електричне енергије капацитета до 5 MW,
а реализација овог пројекта је предуслов да Министарство рударства и енергетике обезбеди
средства за Краљево.
Консултанти су се током боравка у Краљеву састали са представницима релевантних
институција које би могле да дају потребне улазне податке или се појављују као нека
од заинтересованих страна за реализацију Студије.
Циљ Студије изводљивости је да се одабере решење са највећом техничком, економском
и институцијалном исплативошћу изградње постројења за комбиновану производњу топлотне
и електричне енергије у граду Краљеву.
Влада Сједињених Америчких Држава, коју заступа Агенција за трговину и развој САД (US TDA)
је 2006. године одобрила Влади Републике Србије донацију за реализацију Студије. Потписан
је и Споразум о донацији за израду ове Студије између Министарства рударства и енергетике
Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава.

 

 

Print Friendly, PDF & Email