Презентација електронског регистра административних поступака и резултата пројекта „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ одржана је 6. марта 2014. године у Краљеву. У присуству представника привредног сектора, чланова Радне групе за спровођење пројекта, заменика и помоћника градоначелника, чланова Градског већа и других учесника у  пројекту, представљен је електронски регистар који омогућава транспарентан увид у информације о процедурама за добијање сагласности, дозвола, одобрења, решења. Присутнима су више о пројекту говорили градоначелник града Краљева Драган Јовановић и начелник Градске управе града Краљева Милош Петровић, као и представници ОПТИМУС-а – директор Слађана Каравдић-Кочевић, заменик директора Катарина Милановић и стручњак за регулаторну реформу Предраг Цветковић.

Град Краљево је успешно реализовао пројекат „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ захваљујући Центру за добро управљање – ОПТИМУС, Сталној конференцији градова и општина, са којима је потписао уговор, као и финансијеру – Швајцарском државном секретаријату за економске послове. Кроз четири фазе пројекта, чија је укупна вредност 170.359,00 евра, при чему је град учествовао са 22.417,00 евра у натури, град Краљево је успео да повећа ефикасност, транспарентност и квалитет рада Градске управе, како би она била још бољи сервис грађана.

„Регулаторна реформа спроведена у Краљеву и успостављени електронски регистар административних поступака од великог су значаја за стварање повољног пословног окружења и повећања конкурентности града Краљева. Дуги и компликовани поступци за решавање захтева грађана и привредника знатно су скраћени и поједностављени. За укупно 157 административних поступака усвојена је конкретна препорука. Таксе односно накнаде смањене су или укинуте за око 33 одсто, скраћен је рок за решење предмета за око 94 одсто. То су само неке од предности спровођења реформе и увођења електронског регистра, уз прибављање документације по службеној дужности или увођење нових образаца. Надлежни органи града усвојили су нека правна акта, а предстоји усвајање још неких. У сваком случају, град Краљево, у сарадњи са ОПТИМУС-ом, потрудио се да међу малобројним градовима у Србији, свега шест, на овај начин, помогне и својим суграђанима и будућим инвеститорима“, рекао је градоначелник града Краљева Драган Јовановић поздрављајући госте и сараднике и захваливши свима који су допринели успешном заједничком послу.

Директор ОПТИМУС-а Слађана Каравдић-Кочевић изразила је задовољство веома успешном сарадњом свих учесника на реформском пројекту у протеклих шеснаест месеци.

„У Краљеву је препознат проблем који привредници имају. Све препоруке које се односе на локални ниво, а било их је 42, прихваћене су и ускоро ће све бити реализоване. Ове новине ће се посебно одразити на пословни сектор уштедом више од четири милиона евра за реализацију поступака код градске администрације на годишњем нивоу, што су остварене уштеде пројекта у диртектним, материјалним трошковима, и индиректним трошковима који се стварају услед чекања на решавање предмета. За остваривање ових уштеда за привреду неопходно је донети још три одлуке на нивоу града, али и обезбедити потпуну примену усвојених препорука. Мислим да ће Краљево ићи и даље овим путем јер реформа се наставља формирањем регулаторног тела које ће водити рачуна да нови поступци, услед промене закона и доношења нових одлука, обавезно прођу кроз филтер у складу са реформом“, изјавила је директорка ОПТИМУС-а.

„Када смо говорили о градској управи као модерном сервису грађана, као управи приступачној грађанима, делотворној управи, имали смо у виду елементе једног оваквог пројекта. Уложили смо максималан напор да ова реформа буде у примени, што је велики изазов за све нас. Захвалио бих градоначелнику, заменику градоначелника и члановима Градског већа, који су пружили подршку овом пројекту, схвативши његов значај, али и осталима који су учествовали у реализацији пројекта. Увођење електронског регистра, што је такође веома важно, олакшаће рад запосленима у Градској управи града Краљева и учиниће да Управа послује по стандардима добре и ефикасне управе“, рекао је начелник Градске управе града Краљева Милош Петровић, који је, кроз краћу презентацију регистра административних поступака, присутнима представио све што је урађено кроз четири фазе пројекта.

Заменик директора ОПТИМУС-а Катарина Милановић показала је како заправо изгледа регистар административних поступака, на који начин функционише, како је са регистром обезбеђена транспарентност рада Градске управе, а грађанима и привреди олакшано подношење захтева.

Грађани, привредни субјекти, потенцијални инвеститори, могу на сајту града Краљева (www.kraljevo.org), за сваки административни поступак, видети шта им је потребно од документације, које таксе и накнаде треба да уплате, који су рокови за решавање захтева поднетих одељењима и службама Градске управе града Краљева. Обрасце је сада могуће попуњавати и електронски. Регистар је јавна, правно сигурна база података и обавезно је његово редовно ажурирање у складу са изменама прописа.

Print Friendly, PDF & Email