Завршна презентација нацрта Стратегије развоја града Краљева организована је у просторијама Градске управе града Краљева. Нацрт документа је, након што га је усвојило Градско веће града Краљева, упућен на јавну расправу од 12. до 22. децембра, уз рок да се до 26. децембра доставе примедбе, предлози, сугестије.

Процес израде Стратегије развоја града Краљева, као кровног стратешког документа, покренут је на основу Одлуке о приступању изради Стратегије развоја града из 2008. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању изради Стратегије из 2013. године. На изради овог документа је учествовало 120 стручних лица, представника локалне власти и опозиције, релевантних установа и предузећа, привредног и цивилног сектора. Радне групе, које су припремиле нацрт Стратегије, формирало је Градско веће, као тим за координацију процеса.

Израду Стратегије развоја града финансијски је подржала Агенција за међународни развој САД (USAID), кроз Пројекат одрживог локалног развоја, који у Републици Србији спроводи Chemonics International Inc.

„Надам се да ће у јануару, евентуално почетком фебруара, овај документ бити усвојен на седници Скупштине града. Стратегија је веома битна за град јер ћемо знати у ком правцу ће град да се развија, битна је и за претприступне фондове“, изјавио је градоначелник Краљева Томислав Илић.

Оно по чему се овај Нацрт издваја од других јесте то што се у Стратегију уводи појам речног рибарства. Планирано је и оснивање Дирекције за развој пољопривреде и Дирекције за управљање имовином, као и других ствари битних за наш град. 

„Стратегија, пре свега, садржи нацрте где ће да буду индустријске зоне, у ком правцу ће се развијати град, првенствено мислим у области туризма, пољопривреде. Жива је ствар, подложна промени и након усвајања“, каже градоначелник Томислав Илић.

Нацрт Стратегије постављен је на званичном сајту града Краљева (www.kraljevo.org, Огласнa таблa), а сви који желе да активно учествују и дају допринос у изради овог документа, примедбе, предлоге и сугестије могу да доставе у писаној форми, путем електронске поште (strategija.kv@gmail.com) или директно Служби за управљање пројектима и локално економски развој Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1).
     

Print Friendly, PDF & Email