„Израда модела управљања комуналним отпадом на територији Месне заједнице Рудно“
 

У Градској управи града Краљева, у понедељак, 03.08.2009. године, одржана је презентација резултата истраживања једанаесточлане групе студената и професора Факултета заштите на раду – Одсек заштите животне средине из Ниша и Техничког универзитета из италијанског града Трента.

            Овај мешовити тим студената и професора боравио је шест дана на Рудну, у организацији Друштва за локални развој „Содалис“, Одсека за заштиту животне средине Градске управе града Краљева и италијанског партнера „Tavolo Тrentino“,  у циљу реализације пројекта „Израда модела управљања комуналним отпадом на територији Месне заједнице Рудно“.

            Пројектни задатак је договорен сарадњом Одсека за заштиту животне средине са партнерима0 и представља наставак сарадње на пројекту „Пут воде“, који финансира Влада Италије и у који су укључене месне заједнице Каменица, Богутовац, Лопатница, Студеница и Рудно, а чији је основни циљ презентација и промоција првенствено туристичких, а потом и других потенцијала ове територије.

У оквиру реализованог пројекта на Рудну студенти су обишли око 100 домаћинстава, извршили истраживање везано за спремност прихватања увођења модела организованог прикупљања отпада у складу са Локалним планом управљања отпадом града Краљева, евидентирали су број дивљих депонија и састав отпада на њима и презентовали су резултате истраживања, као и модел прикупљања, одвожења и плаћања комуналног отпада. Овом приликом су евидентирали и друге еколошке проблеме и нагласили спремност становништва да уреди своју територију у циљу развијања туризма и активности које прате ову привредну грану.

Резултате овог пројекта ће Одсек за заштиту животне средине користити у циљу проширења организованог прикупљања отпада на територији Месне заједнице Рудно, као подручја посебне намене са статусом Резервата биосфере и у складу са обавезама које проистичу из тог статуса.

 

 

Print Friendly, PDF & Email