Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, који је задужен за реализацију
Програма заштите и унапређења животне средине, за 2009. годину, организовао је, уз помоћ
Комисије за одабир и оцену пројеката, расподелу средстава по Конкурсу за финансирање пројеката
из области заштите и унапређења животне средине у износу од 1.500.000 динара на 11 удружења
грађана и невладиних организација.
Средства су добили Еколошко друштво „Жичка река", Еколошко друштво „Врба", Туристички
кластер Фонд „Краљевски одмор", Удружење грађана Покрет за одрживи развој „Одраз",
Ромска организација „Руке пријатељства", ФК „Јединство" Драгосињци, Еколошко удружење
„Еко зона", Еколошко друштво „Гусари" Лађевци, Планинарско удружење „Гвоздац", Планинарско
удружење „Железничар", Еколошки покрет „Ибар" Краљево.
Градоначелник града Краљева је, у циљу реализације, предметне пројекте и пренос средстава
регулисао посебним уговором закљученим са корисницима средстава. За праћење реализације
пројеката одговоран је Одсек за заштиту животне средине.

Print Friendly, PDF & Email