У Пљевљима је 20. априла 2011. године одржана друга информативна радионица на којој је јавности презентован пројекат „Бициклом кроз Србију и Црну Гору, који финансира Европска Унија, као један од тринаест одобрених пројеката у оквиру првог позива Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора. Циљ ове радионице је да се јавност што боље упозна са циљевима и резултатима овог пројекта.
Медијској презентацији пројекта поред представника општине Пљевља присуствовали су и представници локалних пројектних партнера – туристичке организације из Пљеваља и бициклистичког клуба „Рудар", градоначелник града Краљева –  господин Љубиша Симовић, као и представници Заједничког техничког секретаријата прекограничног програма Србија – Црна Гора и Делегације Европске Уније у Црној Гори.
Унапређење квалитета рекреативног туризма у прекограничном подручју кроз повезивање људи и заједница прекограничних области у циљу заједничког доприноса развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних и инфраструктурних ресурса и културно-спортских вредности представља општи циљ овог пројекта.
На презентацији је посебно стављен акценат на додатну вредност овог пројекта који се огледа у јачању капацитета локалних самоуправа за имплементацију пројеката које финансира Европска унија, што ће допринети убрзању процеса приступања обе државе за чланство у Европској унији.

                                                    
(Пројекат се реализује из средстава Европске уније, Референтни број 34 Програм Прекогранична сарадња Србија – Црна Гора. Садржај ове информације изражава становиште, мишљење и ставове пројекта  и ни на који начин не изражава ставове и мишљење Европске уније.)

Print Friendly, PDF & Email