Први састанак партнера из Краљева и Пљеваља на реализацији пројекта „Развој одрживог бициклизма" одржан је 18. фебруара 2011. године у просторијама Агенције за изградњу и развој општине Пљевља.
Састанку су, поред пројектних тимова из Пљеваља и Краљева, присуствовали и председник ТО Пљевља, представници бициклистичких клубова „Чикер" из Краљева и „Рудар" из Пљеваља, партнери на реализацији овог пројекта. Водећи партнер на пројекту је општина Пљевља.
На састанку је утврђен план активности за годину дана реализације Пројекта и договорено одржавање информативних радионица на којима ће пројекат „Развој одрживог бициклизма" бити представљен јавности. Прва информативна радионица ће бити одржана друге недеље марта у Краљеву, а затим и у општини Пљевља почетком априла. Договорено је и да се састанци партнера одржавају сваких шест месеци током реализације Пројекта.
Пројекат „Развој одрживог бициклизма" финансира Европска комисија у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора. Од око 193.000 евра (колика је вредност пројекта), око 70.000 евра биће реализовано на територији општине Пљевља, а око 123.000 евра на територији града Краљева.
Уговор о реализацији пројекта између града Краљева и Европске уније, коју представља Европска комисија, потписан је 20. децембра 2010. године. Званично, реализација је почела 1. фебруара 2011. године и трајаће 18 месеци. Овај пројекат  представља допринос развоју рекреативног туризма на територијима општине Пљевља и града Краљева.
Пројекат се реализује из средстава Европске уније, Референтни број 34 Програм Прекогранична сарадња Србија – Црна Гора. Садржај ове информације изражава становиште, мишљење и ставове пројекта и ни на који начин не изражава ставове и мишљење Европске уније.

                                             

Print Friendly, PDF & Email