Састанак у вези са даљим корацима у реализацији Пројекта „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ одржан је данас у нашем граду. Уз презентацију Пројекта, било је речи и о усаглашавању  Протокола о сарадњи између Градске управе града Краљева и јавних предузећа, установа и организација. Представници града Краљева и ОПТИМУС-а – Центра за добро управљање разговарали су о томе са представницима ЈКП „Водовод“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Путеви“, ЈЕП „Топлана“, Дирекције за планирање и изградњу Краљево и Службе за катастар непокретности Краљево.      

Унапређење међусобне комуникације, координација рада и размена информација и документације са јавним предузећима, установама и организацијама допринели би већој ефикасности и квалитету рада Градске управе града Краљева и поједностављењу и убрзању процедура и смањењу трошкова крајњих корисника услуга. Начин остваривања ове комуникације представљен је у Протоколу о сарадњи, који садржи обавезе и одговорности за стране потписнице, као и предложени процес размене информација и документације, а све у циљу поједностављења процеса издавања дозвола и решења за странке.

Према речима начелника Градске управе града Краљева Милоша Петровића, настоји се да се направи модел Протокола о сарадњи, који подразумева размену потребних сагласности, докумената по службеној дужности, свега што Градска управа прибавља када решава о правима и интересима грађана у неком поступку.

„Ми ћемо бити ти који ће уместо грађана прибављати нека документа по службеној дужност. Искористили смо то што имамо формирану Канцеларију за брзе одговоре, преко које ћемо бити у ситуацији да та документа прибављамо. Протоколом су предвиђена права и обавезе потписника. Њихова обавеза би била да именују лица која ће, у име тих предузећа, бити задужена за прибављање докумената по службеној дужности. Интерес нам је да се Протокол што пре усагласи јер се пројекат завршава у новембру. Без добре координације и комуникације са осталим чиниоцима, посебно где је град оснивач, нема ни успешног рада локалне администрације“, изјавио је Милош Петровић, начелник Градске управе града Краљева.

Током сарадње града Краљева и ОПТИМУС-а, много јако корисних ствари за унапређење пословног амбијента урађено је кроз Пројекат. Спроведена је регулаторна реформа административних поступака, чиме су се смањили трошкови и време чекања за странке, и за пословну заједницу и за грађане. Објављен је регистар административних поступака, који даје комплетне информације грађанима и привредним субјектима шта је све потребно да припреме за своје предмете како би доставили захтеве Градској управи за добијање дозвола, одобрења, решења и сл.

„Следећи корак је договор са јавним предузећима у циљу даљег поједностављења администрације, посебно када је у питању област грађења. Идеја је да се поступци за странке још више поједноставе тиме што ће Градска управа, конкретно Канцеларија за брзе одговоре, практично бити то једно место где ће грађани моћи да подносе захтеве за грађевинску, употребну дозволу… Идеја је да Градска управа тј. Канцеларија прибавља по службеној дужности услове, сагласности и другу документацију од предузећа. Тиме је практично смањен број корака за странке, при чему избегавамо њихов одлазак у више институција и успостављамо једношалтерски систем за спровођење процедура“, рекла је Катарина Милановић, заменик директора ОПТИМУС-а.

Град Краљево, ОПТИМУС – Центар за добро управљање и Стална конференција градова и општина су новембра 2012. године потписали Уговор о спровођењу Пројекта „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“, који подржава Швајцарски државни секретаријат за економске послове. Циљ Пројекта је стварање повољнијег пословног амбијента уз уклањање административних препрека за привреднике, чиме ће се обезбедити бржи привредни развој и социјални просперитет, као и већа конкурентност Краљева у привлачењу нових инвестиција. Регулаторна реформа, која се спроводи у Градској управи града Краљева, омогућиће пословном сектору и грађанима веће уштеде у новцу и времену кроз поједностављење процедура које спроводи градска администрација, транспарентност у раду и правну сигурност.

  – ПРЕЗЕНТАЦИЈАPrint Friendly, PDF & Email