У оквиру Пројекта Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе који финансира Европска унија и Савет Европе, а имплементира канцеларија Савета Европе у Београду у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина реализују се пакети подршке у двадесет градова и општина.

            Пакети подршке имају за циљ успостављање модерне функције управљања људским ресурсима у локалним самоуправама и унапређење услова за ефикасну имплементацију Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

             Данас је у Градској управи града Краљева почела обука која је намењена руководиоцима свих организационих јединица и запосленима у организационим јединицама за управљање људским ресурсима. Теме које се обрађују су Управљање људским ресурсима и правни и институционални оквир и Оцењивање и формулисање радних циљева.

 

 

         

Print Friendly, PDF & Email