У оквиру пројекта Управљање људским ресурсимакоји су заједнички реализовали  град Краљево и општина Врњачка Бања, данас је у Градској управи града Краљева организована  радионица на тему ефикаснијег рада градске администрације кроз успостављање функције управљања људским ресурсима.
На радионици  су представљене досадашње активности у пројекту, представљена је анализа постојећег стања и  препоруке за увођење функције управљања људским ресурсима, као и креирање предлога система за евалуацију учинка запослених.
Радионици су присуствовали Начелници управа, Начелници одељења и руководиоци запослени у градским управама Краљева и Врњачке Бање.
   

Print Friendly, PDF & Email