Данас је потписан Уговор о сарадњи између Министарства просвете и науке РС и Града Краљева чији предмет реализацијом пројекта „Образовна инклузија Рома". Подршка за остваривање овог пројекта обезбеђена је у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС", који реализује Влада РС, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке/Међународне банке за обнову и развој, ИБРД Зајам број 7510 YФ. Министарство ће Граду за реализацију овог пројекта доделити грант у износу од 32.873,00 евра.
Партнери Града Краљева на овом пројекту су ПУ „Олга Јовичић Рита", Краљево, ОШ „Димитрије Туцовић", Краљево, ОШ „Браћа Вилотијевић", Краљево и НВО „Руке пријатељства" Краљево.
Општи циљ овог пројекта је унапређивање капацитета релевантних локалних институција, локалне самоуправе, предшколских установа (вртића), основних школа и организација цивилног друштва за успешно укључивање и квалитетно образовање деце ромске националности на нивоу локалне заједнице. Специфичан циљ овог пројекта је пружање подршке образовно-васпитним установама у пружању интегрисаног образовања за ромску децу, спречавању сегрегације, дискриминације и осипања деце из образовног система, обезбеђењу континуитета образовања и једнаког квалитета услуга у инклузивном окружењу, уз обезбеђивање могућности за неговање културног идентитета и различитости.      
Период имплементације пројекта је 12 месеци.

Print Friendly, PDF & Email