Прва медијска презентација пројекта "Промоција нових развојних алата кроз увођење ГИС-а" одржана је 13. јуна 2011. у граду Краљеву. Медијској презентацији пројекта, поред представника града Краљева и јавних предузећа , присуствовали су и представници града Крагујевца -партнера на пројекту
Пројекат финансира Европска унија у оквиру другог позива Exchange 3 Програма који спроводи Стална конференција градова и општина, а реализује град Краљево у сарадњи са партнером – градом Крагујевац.
Укупна вредност пројекта је 305.090,00€. Реализација пројекта је почела 25. марта 2011. године и трајаће 15 месеци.
    Општи циља пројекта је:
  – Повећање капацитета локалне самоуправе за пружање услуга и олакшано привлачење инвестиција на територији града Краљева.
    Специфични циљ пројекта је:
  – Повећана ефикасност и ефективност локалне самоуправе, кроз успостављање нових институционалних процедура и техничких капацитета и доприноси стварању повољних услова за инвестирање помоћу географског информационог система (ГИС).
 
 
(Пројекат се реализује из средстава Европске уније, Exchange 3 Програм. Садржај ове информације изражава становиште, мишљење и ставове пројекта  и ни на који начин не изражава ставове и мишљење Европске уније.)

Print Friendly, PDF & Email