У  оквиру   пројекта „Образовна инклузија Рома" Града Краљева, који је одобрило Министарство просвете и науке, а који се финансира из средстава Зајма Међународне банке за обнову и развој, IBDR бр. 750 YF, намењених финансирању пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS", Град Краљево је 25. и 26. јануара 2012. године организовао радионици на тему "Рад са ромском децом у основним школама и родитељима".
Циљ ове активности је подизање компетенције ромских родитеља на образовном плану, упознавање родитеља и њихове деце са системом образовања кроз интерактивни рад о основама на самом почетку школовања, зашто је битно да њихова деца похађају школу, као и колико је битно да наставе са даљим школовањем ради њихове даље интеграције у све токове друштвеног живота. Такође, циљ ове активности је да допринесе и оснаживању партнерства, координације и сарадње родитеља ромске популације са образовним институцијама, као и њиховом укључивању у све токове друштвеног живота.
Предавачи и водитељи ове радионице били су Бранко Кокић из Шапца, тренер у оквиру DILS пројекта за рад са интерресорним комисијама и професор Милан Петровић из Краљева.
На радионици је учествовало укупно 45 родитеља ромске деце и 50 деце предшколског и школског узраста. 
„Подршка за реализацију овог пројекта је обезбеђена кроз грантове у оквиру пројекта DILS преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке. Овде изражена мишљења одражавају ставове аутора и не морају обавезно да представљају ставове Министарства просвете и науке или Светске банке."
 

 

Print Friendly, PDF & Email