Данас је у Краљеву почела тродневна радионица " Унапређење система за заштиту људских и мањинских права кроз партнерство републичких органа и јединица локалне самоуправе", за раднике органа управа Рашког, Моравичког и Расинског округа у оквиру спровођења пројекта " Имплементација приоритета у области људских права и заштите националних мањина" коју спроводи Министарство за људска и мањинска права Републике Србије. На отварању радионице присутан је био и помоћник министар за људска и мањинска права господин Бела Ајзенбергер.
Пројекат је финансиран од стране Европске уније из програма предприступне помоћи IPA 2007, у вредности од 1,5 милиона еура.
Циљ пројекта је оснаживање институционалних капацитета на националном и локалном нивоу за координацију, мониторинг и евалуацију начина на који се остварује и унапређује заштита људских и мањинских права у Републици Србији, испуњавајући на овај начин обавезе које произилазе из чланства у Уједињеним нацијама и Савету Европе.


 

 

 

 


 


Print Friendly, PDF & Email