Решењем Скупштине града Краљева Градској управи града предат је на коришћење објекат Планинарског дома на Рудну. Овај објекат корисне површине од 300 квадратних метара, који се састоји од кухиње са трпезаријом и помоћних просторија у приземљу и 10 соба са санитарним чвором и купатилом на спрату, биће коришћен за обуку јединица цивилне заштите опште намене, али и у друге сврхе.
Претходног викенда радници Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско–геолошке и сеизмичке послове су, у своје слободно време, обавили неопходне грађевинске и молереске радове како би овај објекат био приведен намени. Завршено је глетовање, кречење, фарбање столарије,чишћење  и уређење простора иза објекта на коме ће бити изграђена летња учионица и полигон за обуку.

       

Print Friendly, PDF & Email