Број Краљевчана који су у првој половини 2022. године лично, у Кабинету градоначелника, потражили решење својих проблема показатељ је поверења – градоначелник је у редовном недељном пријему грађана од почетка године закључно са последњим јунским даном разговарао са 313 суграђана. Списак грађана Краљева је који се градоначелнику обраћају је и знатно дужи јер бројни захтеви бивају прослеђени и путем мејла.

Краљевчани од првог човека свог града углавном траже помоћ у решавању личних проблема, али неретко имају и предлоге за решавање проблема на нивоу града, па и организовања привредних, културних, музичких, спортских, али и хуманитарних манифестација.

Забринутост због ситуације у којој се услед нерешеног проблема налазе, по обављеном разговору са градоначелником, код Краљевчана бива замењена оправданом надом у скоро решавање спорног питања, наравно, уколико је то у надлежности Града и институција под његовом ингеренцијом односно Градске управе и њених одељења и служби.

Најважније је, каже др Предраг Терзић, да грађани схвате да у Граду односно њему и његовим сарадницима, имају пријатеље спремне да помогну, у оквиру својих професионалних, али и личних могућности, као и да решење траже све док се проблем не реши односно не исцрпе све могућности за његово решење. Некада је само телефонски позив након састанка довољан да грађанин оде кући у потпуности растерећен и задовољан, а некада процедуре не омогућавају брзо и лако елиминисање проблема.

Мејлови којима се Краљевчани обраћају градоначелнику, уколико одговор захтева укључивање других надлежних, бивају прослеђени на те адресе, уз молбу да повратна информација стигне и Кабинету градоначелника и тражиоцу информације.

Краљевчани се обраћају за помоћ у вези са решавањем социјалних питања, у покушајима да се запосле, реше имовинско-правне односе са суседима, зграде у којима живе уреде и обезбеде од прокишњавања, добију помоћ у плаћању неких обавеза, асфалтирају путеве… Некада је и само добијање адекватне и правовремене информације у разговору са градоначелником, попут упућивања на јавне позиве и конкурсе, довољно да проблем нестане или прерасте у могућност која се лако да реализовати.

Грађани Краљева су захвални градоначелнику на прилици да му лично изнесу проблеме, као и на томе што крај посете не значи и крај процеса решавања њихових проблема, већ напротив – сигуран пут да ће све што је могуће бити покушано да проблем буде решен.

Print Friendly, PDF & Email