Пројекат Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији (ИМПРЕС), који у граду Краљеву реализују Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, као носилац пројекта, и локална самоуправа, која пружа подршку одрживости пројекта, званично је представљен 31. марта 2014. године у нашем граду.  

Пројекат ИМПРЕС је заједнички пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Европске уније. Општи циљ пројекта је да допринесе социјалној инклузији и смањењу сиромаштва унапређивањем услуга у области предшколског васпитања и ширењем доступности за сву децу, посебно ону из осетљивих група. Сврха је унапређивање услова за предшколско васпитање и образовање деце, посебно из осетљивих група, путем унапређивања квалитета понуде предшколских програма и проширења просторних капацитета предшколских установа.

Анализа нашег образовног система показала је да велики број деце од три до пет година није обухваћен ниједним обликом рада предшколског васпитања, као и да многа деца која долазе из маргинализованих група остају у породицама. Овим пројектом најпре је било обухваћено 15 градова и општина, а Краљево је накнадно уврштено, уз још девет градова и општина.

Како је истакао Милун Јовановић, заменик градоначелника града Краљева, задужен за реализацију овог пројекта у име града Краљева, пројекат пружа могућност да се деца из породица које су у удаљеним срединама, из тзв. рањивих породица, оних које су у стању социјалних потреба, укључе у неки облик предшколског образовања. На територији града Краљева, за реализацију пројекта, за сада, одређене су три локације – Ковачи, Конарево и Буковица. Према његовим речима, очекивања су да се од пројекта добије и возило, мини-бус, за превоз деце.

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, на нивоу града, обухвата целодневним и предшколским припремним програмом 37 одсто од укупног броја деце од шест месеци до шест година. Сва друга деца остају код куће, у породици.

 „Да бисмо свој деци раног узраста, који је веома значајан за њихов укупан развој, а посебно за успешно даље школовање и образовање, помогли да остваре своја права, крећемо са овим пројектом који обухвата различите специјализоване програме. Они ће бити реализовани у зависности од потреба породица. За сада су то трочасовни програми, који ће бити реализовани 2-3 пута недељно. Сва деца имају право да се једнако развијају, на доступност прве карике у образовном систему тј. предшколско васпитање. Годишњим програмом рада, који доносимо у септембру, планираћемо још неке друге средине у којима деца нису обухваћена предшколским васпитањем“, изјавила је Светлана Вилимоновић, педагог у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ и руководилац овог пројекта.

У реализацији пројекта помоћ Предшколској установи пружиле су и друге институције и појединци како би се створила права и реална слика и како би се стигло до сваког детета и породице. Центар за социјални рад омогућио је податке о деци и породицама које су евидентиране код њих и којима треба изаћи у сусрет оваквим програмима, Поливалентна патронажна служба податке о здравственом и социјалном статусу породица, а помогли су и Републички статистички завод у Краљеву и месни пароси из места где ће бити реализовани пројекти.

Задужени за реализацију пројекта прошли су три круга едукације. Прва три дана априла резервисана су за завршни семинар-радионицу о предшколским мрежама и оптимизацији мреже предшколских установа, који ће бити одржан у Смедереву и на којем је предвиђено учешће свих градова и општина обухваћених пројектом.

   

И КРАЉЕВО УЧЕСТВОВАЛО У АКЦИЈИ „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“              29.март 2014 .

Најпознатија светска акција Светског фонда за природу (WWF) „Сат за нашу планету“ („Earth Hour 2014“) ове године одржана је 29. марта 2014. године. У ову акцију, традиционално већ, укључују се појединци, организације, институције, компаније, с циљем да пошаљу снажну поруку како је могуће предузети нешто по питању ублажавања климатских промена, будући да је мисија Фонда да заустави уништавање животне средине и створи будућност у којој људи живе у складу са природом уз очување светске биолошке разноврсности, одрживог коришћења природних ресурса, смањења загађења и претеране потрошње.

У прилог томе, на сат времена, од 20.30 до 21.30 часова, учесници акције искључују расвету.

Град Краљево се и ове године прикључио акцији „Сат за нашу планету“ искључивањем јавне расвете на централном градском тргу – Тргу српских ратника.

„Сат за нашу планету“ организује се крајем марта, што се отприлике поклапа са равнодневицом, јер је тада већина градова у мраку док се акција „креће“ око Земље.

 Иницијатива за реализовање једне овакве акције настала је 2007. године у Сиднеју, а Србија се прикључила већ 2009. Прошле године, у 154 земље, 7.000 градова и више од две милијарде људи подржало је кампању. Србија је учествовала са 60 градова и општина.

            Акцију је ове године подржало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Градска управа града Београда, Градска управа града Новог Сада, као и многи градови широм Србије.

            

Print Friendly, PDF & Email