Данас је у Ушћу отворен пријемни шалтер Републичког геодетског завода, у оквиру Службе за катастар непокретности Краљево.
Пријемна канцеларија налази се у просторијама месне заједнице, у склопу Дома културе "Студеница" Ушће. Свечаном отварању присуствовали су представници Рашког управног округа, Љубиша Симовић градоначелник града Краљева, директор Републичког геодетског завода Ненад Тесла са својим помоћницима и сарадницима, начелник краљевачке Службе за катастар непокретности и др.
Отварањем овог шалтера на територији града Краљева и побољшањем услуга које се обезбеђују грађанима који гравитирају насељеном месту Ушће наставља се успешна сарадња Републичког геодетског завода и града Краљева.
Грађани могу да имају увид у податке катастра непокретности за територију МЗ Ушће. Биће им доступни на увид подаци о власништву и другим стварним правима на непокретностима, дигитални катастарски план и адресни регистар. Осим тога, могу да поднесу захтев за издавање података из службене евиденције: препис листа непокретности, копије плана катастарске парцеле, уверење о имовинском стању, назив улице и кућни број, нерешене захтеве за спровођење промена на непокретностима и о историјату промена на непокретностима.  
Тражена документа ће преузимати на истом шалтеру након поступања по поднетом захтеву.

                                   АУДИО : ИЗЈАВА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 
 

Print Friendly, PDF & Email