Поводом нетачних информација које су се појавиле на друштвеним мрежама, а у вези са исплатом новчане помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева, обавештавамо суграђане:
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 21. и 22. маја 2020. године, донела je Одлуку о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева, која се примењује од 01.01.2021. године. Наведеном одлуком предвиђено је да  износ новчане помоћи одређује Градско веће града Краљева.
Висина новчаног износа биће одређена на једној од наредних седница Градског већа града Краљева, о чему ће грађани бити информисани путем медија.
Захтеви за исплату новчане помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева подносe се једном годишње на прописаном обрасцу Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева преко писарнице Градске управе града Краљева.
Текст Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева, којом се утврђују услови, начин, критеријуми и поступак за остваривање права на новчану помоћ породици са троје и више деце, ради подстицаја рађања деце на територији града Краљева, можете прочитати на званичном сајту града Краљева (kraljevo.rs) – на банеру Популациона политика.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email