Град Краљево је био домаћин иницијалног састанка са градовима и општинама дуж слива Западне Мораве, коме су присуствовали и представници Канцеларијe за управљање јавним улагањима, UNDP, Сталнe конференцијe градова и општина, ЈВП „Србијаводе“.

Циљ организовања једног оваквог састанка je био да се усвоје полазни акти за даље активности на смањењу ризика од поплава и иницирала израда Студије унапређења заштите од вода у сливу Западне Мораве. Наиме, како би се предупредила потенцијално ризична ситуација и избегле евентуалне милионске штете, дошло се до идеје да се изради студија за слив Западне Мораве. Циљ њене израде је да се укаже на мере којима се умањује ризик од поплава и потенцијалних штета на инфраструктури, да се на тај начин развије систем заштите угрожених подручја у сливу Западне Мораве и заштите градови и општине који се налазе у њеној близини.

Поред заједничке израде планских аката, стекла би се могућност за правовремену размену релeвантних информација о потенцијалним опасностима између градова и општина и заједничко реаговање у случајевима елементарних непогода и других несрећа.

Како је истакао градоначелник Краљева Томислав Илић, на састанку је договорено да се првенствено ради на превенцији, заједно са ЈВП „Србијаводе“, Канцеларијом за управљање јавним улагањима, Сталном конференцијом градова и општина. Донети су закључци да потекне иницијатива ка јединицама локалне самоуправе у вези са потписивањем меморандума о међусобној сарадњи и да се Влади РС, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима и СКГО, пошаље захтев за израду стратегије. Градоначелник је искористио прилику да саопшти да је у Краљеву извршена прва исплата – по првих 12 решења које је донела градска Комисија за процену штете.

            Заменик директора Канцеларије за управљање јавним улагањима Сандра Недељковић је истакла да Канцеларија поздравља потез града Краљева да окупи јединице локалне самоуправе у сливу Западне Мораве и иницијативу која има за циљ израду превентивних мера заштите од поплава и суша. Она је нагласила да је разговор са свим учесницима, који желе да учествују и пруже подршку оваквим иницијативама, протекао јако добро.

„Регионално удруживање јединица локалних самоуправа за будуће превентивне мере треба да смањи ризик од будућих поплава, али и финансијска издвајања општина и градова за превентивне мере“, поручила је Недељковићева.

            Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове Градске управе града Краљева Здравко Максимовић сматра да је остварен циљ састанка – доношење одговарајућих закључака – да меморандум о заједничкој сарадњи буде упућен на усвајање локалним скупштинама, а ка СКГО, Канцеларији за управљање јавним улагањима и UNDP – израда студије која би била основ за даље активнкости. Он је захвалио UNDP, чији представник је граду Краљеву донео на поклон мултикоптер, који ће послужити за снимање угрожених територија, неких ресурса, локалних путева. Такође је изразио наду да је ово само први у низу састанака који ће претходити формирању регионалног центра слива Западне Мораве и да ће студија бии готова за годину-годину и по дана, ако Влада прихвати предлог.

Максимовић је још изјавио да ће сва регистрована пољопривредна газдинства из 2014. године, која су пријавила штету у складу са Уредбом и постојећим законом, у наредном периоду добити по 20.000 динара по хектару поплављене површине. За 2016. годину, тај износ је 12.000 динара по хектару за регистровано пољопривредно домаћинство.

Да је питање решавања слива Западне Мораве значајно, као и за друге у сливу овог водотока који је у надлежности Републике, потврдио је и помоћник градоначелника Чачка Милан Бојовић. Према његовим речима, поплаве су нас навеле да Западну Мораву гледамо као проблем, а она  је огроман ресурс, и у привредном и у туристичком и у енергетском смислу.

Закључак нашег суседа, али и састанка, био је да треба да сарађујемо, на само на нивоу округа, већ читавог овог дела Србије.
          

Амерички амбасадор у посети Краљеву                              06.04.2016.

 

Амбасадор САД у Србији Кајл Рендолф Скат је посетио Краљево и обишао лабораторију „3Д Импулс”, научноистраживачку јединицу Факултета за машинство и грађевинарство, која се бави применом дигиталних технологија у развоју нових производа.
Лабораторија је основана у оквиру пројекта „Управљање иновацијама за нове производе“, који су финансирали Европска комисија и градови Краљево и Чачак. USAID је омогућио опремање мултимедијалне лабораторије, како би предузетници из региона стицали вештине и знања потребне да би се смањили трошкови производње, увели и применили иновације у пословању. Уз помоћ USAID, представници Импулс Центра успоставили су сарадњу са Центром за подршку иновацијама при Технолошком Факултету у Острави, Чешка, и упознали се, током студијског путовања, са најбољим праксама у коришћењу 3Д штампања као алата за примену иновација и развој пословања. USAID је такође ангажовао менаџера за пословни развој који је помагао Импулс Центру да привуче нове клијенте, компаније којима би 3Д штампа могла да унапреди пословање.
Лабораторија „3Д Импулс” сарађује са привредом омогућавајући стални развој нових и унапређење постојећих производа. Лабораторија пружа образовне, консултантске и развојне услуге предузећима која појединачно не би могла себи да приуште примену савремених техничких достигнућа.
Амбасадор је изјавио да је веома поносан на партнерство, заједно са USAID, на овом пројекту.        „Партнерство науке и приватног сектора, посебно малих и средњих предузећа, представља основу економског раста у свету, а Србија, очигледно, овим примером може бити конкурентна томе“, изјавио је амбасадор.
Према речима др Снежане Ћирић-Костић, руководиоца и оснивача лабораторије „3Д Импулс“ Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, од 2012. и у првој половини 2013. године Лабораторија је радила потпуно бесплатно за мала и средња предузећа Рашког, Расинског и Моравичког округа, зато што је то био захтев пројекта, а од јуна 2013. године почели су комерцијано да раде. Како истиче, Лабораторија пружа услуге свим предузећима која су усмерена на развој у Србији, а радили су и у Босни, Хрватској, Великој Британији, за познате светске ауто-индустрије.
Након разговора са градоначелником Краљева Томиславом Илићем Његова екселенција амбасадор САД Кајл Рендолф Скат је прецизирао да постоје могућности за инвестирање у регион, а да је Краљево град који, уз адекватну помоћ, може јако брзо да напредује. Амбасадор је додао да постоје дугорочни програми помоћи Америке Србији, иако његова земља више није највећи донатор, већ Европска унија.                                                                                                                             Градоначелник Краљева Томислав Илић је изразио наду да ће се ова сарадња наставити и у другим сферама, не само у области образовања.
Амерички амбасадор је приликом посете Краљеву изјавио да Србију процењује као сидро стабилности у региону и као земљу која је на правом путу ка Европској унији.
          

Print Friendly, PDF & Email