Представници дванаест градова и општина – потписница Споразума о сарадњи из 2011. године, састали су се данас у Краљеву са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Одељења за управљање отпадом и Одељења за управљање пројектима, како би разговарали о могућностима финансирања регионалног управљања отпадом, у циљу формирања оптималног региона за изградњу регионалног центра.

Према речима Радмиле Шеровић, начелника Одељења за управљање отпадом у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, разлог доласка представника Министарства је подршка јединицама локалне самоуправе Расинског и Рашког региона за управљање чврстим комуналним отпадом, с обзиром на препоруку дату у Националној стратегији управљања отпадом, коју је Влада усвојила 2010. године, како најбоље да се успостави систем управаљања чврстим комуналним отпадом.

„У складу са законским актима и Законом о управљању отпадом, који је 2009. године усвојен, и свим подзаконским актима усвојеним у каснијем периоду, наша обавеза је да дамо пуну подршку јединицама локалне самоуправе за имплементацију постојеће законске регулативе. Али, у складу са постојећим стањем у Републици Србији, неопходно је изменити неке одредбе стратегије и постојеће законске регулативе“, сматра Радмила Шеровић.

Како каже Љиљана Јемуовић, шеф Одсека за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, то што је град Крушевац иступио из региона остали градови и општине сматрају да није добро ни за кога (потписници Споразума из 2011. године, уз Краљево, јесу и Крушевац, Нови Пазар, Трстеник, Врњачка Бања, Параћин, Брус, Александровац, Ћићевац, Варварин, Рашка, Тутин).        

„Као велики регион имамо могућности да финансирамо регионално постројење из будућих претприступних ИПА фондова. У том правцу ће и представници Министарства да потакну нашу сарадњу и да нас практично врате на причу тог великог споразума о сарадњи између 12 градова и општина, који свакако доноси веће бенефите за све нас. Ако се издвојимо, бићемо много мањи региони, мање атрактивни за финансирање из ИПА фондова и аутоматски ћемо бити упућени на неки други вид финансирања, било из кредитних линија или склапањем уговора са неким приватним јавним партнерствима“, сматра представница града Краљева и додаје да је искуство држава које су добиле статус кандидата да регионалне депоније коштају најмање 20 милиона евра, а да је, уз директиву да нећемо смети органски отпад без претходног третмана да одлажемо на депонију, цена још већа.

  САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА

 


Print Friendly, PDF & Email