Нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", број 41/09) је много боље дефинисао улогу, задатке и одговорност јединица локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја са циљем успостављања квалитетног рада најважнијих субјеката безбедности саобраћаја, увођења система праћења и извештавања о стању безбедности саобраћаја, реализовању принципа стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и дефинисању одговорности за стање безбедности саобраћаја.
Први корак у примени новог ЗОБС-а је оснивање Савета за координацију послова безбедности саобраћаја што је урађено решењем градоначелника од 18. маја 2010. године. Чланови овог савета су:
 – Дејан Миловић – дипл. правник – председник
 – Богољуб Живковић – начелник ПУ Краљево
 – Радован Марковић – директор ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево"
 – Зоран Јовановић – директор РТВ Мелос
 – Ненад Славковић – начелник школске управе Министарства просвете у Краљеву
 – Божидар Студовић, Слободан Кошанин, Душан Ђедовић и Радослав Голубовић – Градска управа Краљево
 – Ненад Нерић – ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево".

Препоруке за оснивање овог тела су да има политичку, медијску, стручну и сву осталу подршку што је учињено избором чланства.
Делокруг рада савета је:
 – Израда предлога Програма рада савета;
 – Израда предлога Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева;
 – Доношење предлога Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева;
 – Израда предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2010. годину;
 – Припремање извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима;
 – Прикупљање и ажурирање података који су од интереса за безбедност саобраћаја, а које треба доставити Агенцији,  односно другим надлежним органима;
 – Унапређење саобраћајног образовања и васпитања;
 – Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја;
 – Научно-истраживачки рад из области саобраћаја;
 – Опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове саобраћаја специфичном техничком опремом за безбедност саобраћаја и
 – Други послови из области саобраћаја на територији града Краљева.

 

 

Print Friendly, PDF & Email