Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, кога чине председник и седам чланова, образован је Одлуком Владе Републике Србије, која га је основала у циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршавања, а ради давања стручних мишљења и препорука за његово спровођење и унапређење. Чланови Савета су из Кабинета министарке државне управе и локалне самоуправе, Сталне конференције градова и општина, стручне јавности и невладиног сектора. ˃˃˃ опширније

 

        

Print Friendly, PDF & Email