На седамдесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници разматрали су седам тачака дневног реда.

Градског већа донело је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току априла  2022. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Друге измене Плана генералне регулације „Ратарско имање-Грдица“ односно Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама Одлуке о водоводу и канализацији, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ових одлука.

Донет је Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2022. годину.

Веће се позитиво изјаснило на Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева о изменама и допунама решења којима је утврђена расподела коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2022. годину.

Краљевачки већници донели су Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Print Friendly, PDF & Email