На седамдесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло десет тачака дневног реда.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на закључке којима се утврђују – Предлог одлуке о измени Одлуке о додели једнократне новчане награде „Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева и Предлог одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 2022. годину.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Донет је Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину.

Закључком Градског већа града Краљева усвојен је Извештај о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.

Већници су донели Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2022. годину.

Градско веће донело је Решење о давању сагласности предузећу „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. из Краљева за парцелацију кат. парцеле број 759/3 КО Јарчујак ради формирања грађевинских односно нових катастарских парцела, као и Решење о прихватању иницијативе Месне заједнице Милочај и давању сагласности за изградњу рукометног спортског терена на кат. парцели број 1408/3 КО Милочај.

Такође, донет је Закључак о давању сагласности за отпис дуга који Друштво за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. из Београда има према граду Краљеву по основу неизмирених уступљених јавних прихода.

Веће је донело Решење о образовању и именовању Kомисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Kраљева у 2022. години.

На седамдесет првој седници Градског већа донета је Одлука о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских објеката за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email