На седамдесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло двадесет тачака дневног реда.

Већe је донело Решење о признавању трошкова уложених средстава који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора у Омладинској улици број 30 (Л-2) на кп број 651 КО Краљево.

Донето је Решење о давању сагласности начелнику Градске управе града Краљева за додатни рад ван радног времена код другог послодавца (Република Србија – Републички завод за статистику) на пословима председника Пописне комисије.

Краљевачки већници донели су Програм уклањања објеката ради отклањања последица елементарне непогоде.

            На седници је донето Решење о измени Решења о утврђивању појединачних ресорних задужења чланова Градског већа града Краљева, као и Решење о измени Решења о образовању Радног тела за разматрање предмета по жалбама и захтева упућених Градском већу.

Већници су се позитивно изјаснили на закључке о утврђивању предлога закључака о усвајању годишњих извештаја о раду и пословању односно финансијском пословању за 2021. годину Народног музеја, Историјског архива, Народне библиотеке „Стефан Првовенчани”, Краљевачког позоришта, Културног центра „Рибница“, Дома културе „Студеница“ из Ушћа, Завода за заштиту споменика културе, Спортског центра „Ибар“, Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“, Дечјег одмаралишта „Гоч“, Туристичке организације  Краљева, Центра локалних услуга града Краљева, Центра за социјални рад и Апотекарске установе Краљево.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email