На седамдесет шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној у четвртак,12. маја 2022. године, чланови Градског већа су разматрали седам тачака.

Већници су донели Решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2022. годину, као и Одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2022. годину.

Градско веће је донело Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева (број 1205/22 од 11.05.2022. године о измени Решења број 65/22 од 12.01.2022. године), којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање (ОШ „Вук Караџић“), као и Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за изградњу јавног осветљења (реализација тачке Г.2.6.1. Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину).

Такође, донето је Решење о давању сагласности Градском правобранилаштву града Краљева да закључи споразум и поравнање пред Агенцијом за реституцију – Јединица за конфесионалну реституцију са СПЦ – Епархија Жичка за кп број 391/23 КО Јарчујак у поступку заменске реституције по захтеву СПЦ – Епархија Жичка – Манастир Студеница.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину (Удружење пољопривредника „НАДИБАР“ – плаћање трошкова превоза и улазница на Сајам пољопривреде у Новом Саду у укупном износу од 85.000,00 динара).

Донето је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара у сврху измирења судских трошкова тужене Месне заједнице Ушће.

Print Friendly, PDF & Email