На седамдесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло oсам тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева о изменама и допунама решења којима је утврђена расподела коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2022. годину.

Градски већници су се позитивно изјаснили на Закључак о прихватању иницијативе за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана који се односи на предлог реализације тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину.

Расписан је Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину.

На 73. седници, већници су донели два решења о давању у закуп непокретности – Црвеном крсту Краљево пословног простора у Улици 7. јула бр. 26 на кп број 450/76 КО Кованлук односно Удружењу ратних војних инвалида пословног простора у Улици цара Лазара бр. 58/13 (Л-5) на кп број 682 КО Краљево.

Краљевачки већници донели су и три решења о давању у закуп: гараже број 34, у Улици цара Душана бр. 53-57, на кп број 570 КО Краљево, непокретности – помоћне зграде на кп број 1702/3 КО Чукојевац и пословног простора – посебног дела објекта број 1, стоматолошка ординација на кат. парцели број 514 КО Врба (амбуланта, помоћна просторија и магацин) Стоматолошкој ординацији „Ирена дент“ Врба, Краљево.

Print Friendly, PDF & Email