На седамдесетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали једанаест тачака дневног реда.

Градско веће донело је Решење којим се Влади Републике Србије предлаже да донесе закључак и пренесе у јавну својину града Краљева без накнаде кп број 586/1 КО Брезна која, заједно са кп број 586/3 КО Брезна, чини једну грађевинску целину планирану за површину јавне намене, ради изградње објеката спортско-рекреативног типа, и Закључак којим се упућује Предлог Влади Републике Србије за обухватање нових ставки у шифарнику – пољопривреда.

Краљевачки већници усвојили су Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева.

Донето је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 550.000,00 динара за потребе извођења радова у зградама социјалног становања на Берановцу и Борачком насељу, просторијама Дневног центра за старе на Берановцу и новим просторијама у Улици Зелена Гора 37А у Краљеву.

Веће је донело пет решења којима се одбијају као неосноване жалбе грађана изјављене на решења Одељења за друштвене делатности, Одељења за инспекцијске послове – Комуналнe инспекцијe односно Инспекцијe за саобраћај и путеве Градске управе града Краљева, као и једно решење којим се одбија као неоснован приговор суграђана изјављен на Локацијске услове Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено–комуналне делатности у вези са изградњом помоћног објекта – бунара за наводњавање пољопривредних заседа.

Градски већници позитивно су се изјаснили на Решење којим се усваја захтев у вези са плаћањем дуга на рате на име повраћаја новчане накнаде за експроприсано земљиште на основу Пресуде и Решења Основног суда у Краљеву, и одобрило исплату на 60 једнаких месечних рата

Донето је и Решење којим се одбија захтев корисника стана на Берановцу, који је у јавној својини града Краљева, у вези са отписом дуга, а све на основу Пресуде Основног суда у Краљеву.

Print Friendly, PDF & Email