Градско веће града Краљева је на својој седмој седници разматрало жалбе изјављене на решења
и закључке Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности и Одељења
за инспекцијске послове, донете у првом степену.

 

 

Print Friendly, PDF & Email