На седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 29. септембра 2016. године, већници су разматрали предлоге за допуну предложеног дневног реда шесте седнице Скупштине града Краљева, које је поднела Одборничка група „Александар Вучић-Србија побеђује“, да се у предложени дневни ред уврсте предлози одлука о измени одлука о усклађивању оснивачких аката Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево и Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, и донели мишљења којима се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге.    

„У Агенцији за привредне регистре ова предузећа нису могла да се региструју са акронимима ЈП, што значи јавно предузеће. Приступило се решавању овог проблема на начин који је прописан у мишљењу које је Градско веће дало за седницу Скупштине града Краљева“, објаснио је градоначелник Краљева усклађивање оснивачких аката бивших предузећа Општинска стамбена агенција и Дирекција за планирање и изградњу Краљево.

            Већници су донели Решења о распореду средстава за спорт Џудо клубу „Партизан“ Краљево за подмирење трошкова везаних за организацију Меморијалног џудо турнира „14. октобар“.

„Није споран захтев џудо клуба „Партизан“, него је потребно припремити Правилник, који би у потпуности регулисао ову материју, како се не би у будућности дешавало да различити спортски клубови, удружења и организације, путем оваквих захтева, решавају питање финансирања различитих турнира“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.  

            Градско веће је донело и мишљења за седницу Скупштине града Краљева, тј. да се у дневни ред Шесте седнице Скупштине града Краљева уврсте и:

– Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

– Предлог измене и допуне Програма за уређивање грађевинског земљишта за 2016. годину

– Предлог програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта за 2016. годину.

            Веће није донело мишљење којим се Скупштини предлаже да усвоји предлог да се у предложени дневни ред уврсти тачка Предлог одлуке о престанку важења одлуке о избору стратешког партнера за гасификацију широке потрошње на територији града Краљева, број 011-51/2009-II од 1. септембра 2009. године.

        

Print Friendly, PDF & Email