Градско веће града Краљева на Седмој (ванредној) седници одржаној 02. јула 2010. године је:
1. Усвојило Информацију о неопходним поступањима која претходе утврђивању предлога Одлуке о спровођењу референдума о изградњи хидроцентрала на реци Ибар и утврдило предлог решења за Скупштину града о образовању Комисије за спровођење референдума.
2. Усвојило Извештај Комисије за вођење преговора за доношење одлуке о избору превозника ради привременог обављања јавног превоза на територији града Краљева и прихватило да се приватни превозник KAVIM Serbija D.O.O. („Аутопревоз" Чачак) ангажује за привремено обављање јавног превоза на територији града Краљева до окончања законске процедуре поступка јавног конкурса за избор превозника, као најозбиљнији превозник у вођеним преговорима, на правцима и линијама превоза који ће се одредити.
3. Донело Одлуку о додели места за постављање покретних тезги – апарата за продају индустријски пакованог сладоледа .
4. Донело Одлуку о додели места за постављање покретних тезги за продају кокица, семенки, кестења, кикирикија и друге зрнасте робе,
5. Донело закључак о Упознавање са садржином Записника о отварању понуда у поступку давања у закуп јавне површине за постављање покретних тезги за продају слика од 14.06.2010. године, и одлучило о понављања поступка оглашавања.
6. Разматрало усаглашени предлог дела Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине за 2010. годину, и дало позитивно мишљење.
7. Донело Решења о распоређивању средстава спортским организацијама и спортским удружењима.
8. Донело Решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве ( накнада штете од елементарних непогода) .
9. Дало сагласност да се ради завршетка започетих хитних интервенција на водотоку Маква у Шеовцу-Адрани у што краћем року реше имовинско-правни односи на спорној деоници и усвојило предлог да се хитно реше имовинско-правни односи који се односе на водоток реке Товарнице у Драгосињцима
10. Подржало предлог РТ "МЕЛОС" Краљево за организовање културне манифестације са фестивалским извођењем српске народне музике, која би се уприличила 26. јула 2010. године у Матарушкој Бањи (када је ранијих година одржаван традиционални Аранђеловдански сабор) и обавезало Одељење за привреду и финансије да стручно обради поднети захтев, утврди дали има услова за издвајање средстава с обзиром на мере штедње које се спроводе, и Градском већу благовремено достави изјашљење са предлогом одговарајућег поступања, односно нацртом одговарајућег акта.

 

Print Friendly, PDF & Email