Градско веће града Краљева, на Седмој (ванредној) седници одржаној 01. октобра 2010. године је:

– донело Одлуку о избору лица за постављење на место начелника Градске управе града Краљева између кандидата пријављених по Огласу број: 111-1/10-03 објављеном 15.09.2010. године у листу „Послови"

– разматрало нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Краљево, и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева

– разматрало нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева

– повукло утврђени предлог Решења о давању на коришћење Историјском архиву Краљево пословног простора који се налази у Краљеву, на Тргу Светог Саве број 1, и утврдило нови предлог Решења за седницу Скупштине града Краљева

– разматрало нацрт Решења којим се ставља ван снаге Решење Скупштине града Краљева, број 011-99/09 од 10.12.2009. године (давање у закуп пословног простора Васки Јањић из Краљева)

– разматрало нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса Манастира „Студеница", и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева

– предлог Закључка о прихватању иницијативе за организовање Канцеларије за младе

 

Print Friendly, PDF & Email