Данас је одржана друга, ванредна седница Градског већа града Краљева.Чланови градског већа су се ,најпре, упознали са стањем градских финасија и то тако што су размотрили Нацрт одлуке о завршном рачуну и Извештај о реализацији прошлогодишњег Буџета а потом су се упознали и са реализацијом Буџета у овој години за првих 6 месеци. Општа оцена је да се буџетски приходи и расходи крећу у оквирима планираних и Буџетом предвиђених средстава. Захваљујући, између осталог, и таквој финасијској ситуацији градско веће је донело Нацрт одлуке о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова расадника и младих вишегодишњих засада и то тако што је удео града са досадашњих 50 повећан на 60 одсто у трошковима осигурања тако да корисник покрива само 10 одсто тих трошкова а остатак држава преко свог министарства.Чланови градског већа су подржали и предлог градоначелника за разрешење садашњег начелника градске управе Саше Пантелић.

 ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА


   ШТАМПА И ТВ:

      КАТВ

     КРАЉЕВАЧКЕ НОВОСТИ

Print Friendly, PDF & Email