Градско веће града Краљева на петнаестој (редовној) седници одржаној 05. августа 2009. године је:

  • усвојило Извештај о раду Комуналне инспекције по основу заузећа јавних површина
  • дало сагласност на предлог организације HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.v. за доделу стамбених јединица на коришћење (на одређено време) породицама социјално угроженог становништва
  • утврдило Предлог Локалног акционог плана за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица у Краљеву 2009-2013. за Скупштину града Краљева
  • заузело став о потреби изналажења одговарајућег механизма за решавање проблема који се јављају поводом захтева грађана за финансијску помоћ у санирању последица насталих у пожарима
  • разматрало жалбе изјављене на решења и закључке Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности и Одељења за инспекцијске послове и донело одговарајућа решења и
  • донело решења о одобравању и распоређивању средстава ДДДК „Магнохром“ Краљево, Шаховском клубу „Слога“ Краљево, Еколошком друштву „Гусари“ из Лађеваца и Активу добровољних давалаца крви.

 

Print Friendly, PDF & Email