Градско веће града Краљева је на Осамнаестој (ванредној) седници одржаној 31. августа 2009.
године дало мишљење за Скупштину града Краљева којим се прихвата Амандман Одборничке
групе Г 17 плус поднет на предлог Уговора о реализацији Програма гасификације широке
потрошње у Краљеву, који је приложен уз Предлог Одлуке о избору стратешког партнера за
гасификацију широке потрошње на територији града Краљева.

 

Print Friendly, PDF & Email