Градско веће града Краљева на својој Двадесетој (ванредној) седници је:
    – утврдило Предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2009. годину за седницу
      Скупштине града Краљева;
    – утврдило Предлог Измена и допуна Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта
      за 2009. годину за  седницу  Скупштине града Краљева;
    – утврдило Предлог Програма за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини за седницу
      Скупштине града Краљева;
    – донело распоредно решење по основу елементарне непогоде-поплаве (од 24. и 25. јуна 2009. године)
       са позиције сталне резерве и
    – донело распоредно решење за Кошаркашки клуб „Слога" Краљево.
Седницом је председавао градоначелник Краљева Љубиша Симовић.

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email