На данашњој педесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева пред већницима су се нашле следеће тачке дневног реда:

1.    Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, који је дана 15.04.2016.године донео начелник Градске управе под бројем 110-2/16, и доношење решења о давању сагласности на Правилник

2.    Разматрање Предлога решења о расподели средстава за сунфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2016. години, Предлога Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса о расподели средстава из буџета града Краљева, и доношење Решења

3.    Разматрање информације и изјашњења ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ поводом закључка Градског већа број 06-93/2016-III од 19.04.2016. године, Предлога закључка о прихватању иницијативе за достављање предлога за инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма, и доношење закључка

4.    Разматрање захтева Радомира Стефановића за отпис дуга по основу закупа пословног простора „Лувр“ и „Укус“ у Краљеву, у Ул.Милоша Великог број 2 и доношење Закључка

          

Print Friendly, PDF & Email