Градско веће града Краљева, на Осмој (ванредној) седници одржаној 05. октобра 2010. године је:

– разматрало предлог за измену предложеног дневног реда Тридестдруге седнице Скупштине града Краљева, који је поднео одборник Томислав Илић:

– Да се са дневног реда скине друга тачка „Предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2010. годину", и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало предлог за измену предложеног дневног реда Тридестдруге седнице Скупштине града Краљева, који је поднео одборник Томислав Илић:

– Да се са дневног реда скине трећа тачка „Предлог ребаланса Програма уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину", и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало предлог за допуну предложеног дневног реда Тридестдруге седнице Скупштине града Краљева, који је поднео одборник Милутин Богдановић:

– Да се дневни ред допуни тачком „Предлог за брисање члана 79. Статута града Краљева", и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало предлог за допуну предложеног дневног реда Тридестдруге седнице Скупштине града Краљева, који је поднео одборник Милутин Богдановић:

– Да се дневни ред допуни тачком „Предлог Одлуке о оснивању Градске млекаре као предузећа сходно Статуту града", и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало предлог за допуну предложеног дневног реда Тридестдруге седнице Скупштине града Краљева, који је поднео одборник Милутин Богдановић:

– Да се дневни ред допуни тачком „Предлог да се лични дохоци у предузећима и установама где је град Краљево оснивач уведу платни разреди у распону 1:2,5", и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало предлог за допуну предложеног дневног реда Тридестдруге седнице Скупштине града Краљева, који је поднео одборник Милутин Богдановић:

– Да се дневни ред допуни тачком „Предлог Одлуке да осемењавање крава буде о трошку из буџета града Краљева", и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало амандмане (3) које је на предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2010. годину поднео одборник у Скупштини града Краљева Томислав Илић, и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало амандмане (3) које је на предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2010. годину поднела Одборничка група Демократске странке Србије у Скупштини града Краљева, и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало амандмане (2) које је на предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2010. годину поднео одборник у Скупштини града Краљева Срђан Кнежевић, и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало Амандман који је на предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2010. годину поднела Одборничка група Г 17 плус у Скупштини града Краљева, и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало амандмане (5) које је на предлог ребаланса Програма уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину поднео одборник у Скупштини града Краљева Томислав Илић, и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева;

– разматрало амандмане (2) које је на предлог ребаланса Програма уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину поднео одборник у Скупштини града Краљева Раде Ерац, и дало мишљење за седницу Скупштине града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email