На данашњој седници Скупштине града Краљева донета су следећа акта:

Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине града Краљева.

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини града Краљева Миодрага Петровића, МилованаЂуришића и др Зорана Миљковића.

Одлукa о завршном рачуну буџета града Краљева за 2013. годину.

Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2014. годину за период 01.01.2014.-31.03.2014.године.

Одлукa о доношењу Оперативног плана одбране од поплава за водотокеII реда на територији града Краљева за 2014. годину.

Одлукa о изради Плана детаљне регулације реке Товарнице.

Одлукa о изради Плана детаљне регулације за проширење гробља "Барутана".

Одлукa о престанку и брисању заштите споменика природе "Стабло храста лужњака-Ратина".

Одлукa о престанку и брисању заштите споменика природе "Храст запис у Ковачима".

Одлукa о престанку и брисању заштите споменика природе "Буковички храст запис".

Одлукa о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Краљева за 2014. годину.

Одлукa о измени Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева.

Закључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ из Краљева.

Закључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈКП „Путеви“ из Краљева.
Закључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈКП „Чистоћа“ из Краљева.

Закључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈКП „Пијаца“ из Краљева.
За
кључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈКП „Водовод“ из Краљева.
Закључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈЕП „Топлана“ из Краљева.
Закључак о усвајању  Извештаја о пословању за 2013. годину ЈП „Општинска стамбена агенција“ из Краљева.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању Народног музеја из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Историјског архива из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду Краљевачког позоришта из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Завода за заштиту споменика културе из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе „Олге Јовичић-Рита“ из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду за школску 2012/2013. годину и Финансијског извештаја Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању Центра за социјални рад из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању Спортског центра „Ибар“ из Краљева за 2013.годину.

Закључак о неусвајању Извештаја о раду Културног центра „Рибница“ из Краљева за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Студеница“ из Ушћа за 2013.годину.

Закључак о усвајању Извештаја о резултатима пословања „Апотеке Краљево“ за 2013. годину.

Решење о давању сагласности на План рада и развоја “Апотеке Краљево” за 2014.годину.
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у ОШ „Свети Сава“ у Рибници.
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у ОШ „Милун Ивановић“ у Ушћу.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у ОШ „Вук Караџић“ у Рибници.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева.
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево.

Решење о разрешењу председника и чланова Привременог Управног и Надзорног одбора Дома здравља "Краљево" у Краљеву и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

Одлукa о изради измене Плана Генералне регулације „Рибница“.

Одлукa о изради измене Плана Генералне регулације „Кулагића ада-Адрани“.

Одлукa о усвајању стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева.

Радни закључак Јована Нешовића


Print Friendly, PDF & Email