Одржана пета седница Скупштине града Краљева. Донети следећи акти >>>