На данашњој седници Скупштине града Краљева одборници су разматрали и усвојили следеће тачке дневног реда скупштинског заседања :
•-       ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА-КОМАНДАНТА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ О     УТРОШКУ СРЕДСТАВА СА ДИНАРСКОГ ПОДРАЧУНА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-ЗЕМЉОТРЕС 2010, У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА БРОЈ:011-105/2010-II ОД 10.11.2010. ГОДИНЕ 
•-      РАДНИ ЗАКЉУЧАК СРЕТЕНА СИМЕУНОВИЋА 
•-       ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ  
•-       ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2011. ГОДИНУ 
•-       РАДНИ ЗАКЉУЧАК ЗОРАНА ВУКАДИНОВИЋА
•-       ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА 
•-       РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈКП ''ЧИСТОЋА'' КРАЉЕВО 
•-       РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ АЛЕКСАНДРЕ ЧЕПЕРКОВИЋ ЗА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Print Friendly, PDF & Email