Чланови Градског већа града Краљева су на данашњој седници разматрали предлоге  за допуну предложеног дневног реда 37. седнице Скупштине града Краљева и амандмане као и разматрање предлога решења о отуђењу кп.број 3493/34, која је јавна својина града Краљева, АД "србији" из Краљева и разматрање предлога решења о давању сагласности, ЈП"ОСА" Краљево за парцелацију и препарцелацију кп.број 619 КАО Краљево ради привођења планираној намени и доношење решења.
На данашњој редовној седници Скупштини града Краљева којом је председавао председник Скупштине Миломир Шљивић поред тачака дневног реда, градоначелник Краљева Љубиша Симовић је поднео извештај о приходима и расходима подрачуна града Краљева – средства за елементарне непогоде – земљотрес 2010, за период од 03.11.2010. године – 04.07.2011. године.
                      –Решења и закључци са 37 редовне седнице Скупштине града Краљева – 
 
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email