Тридесет шеста седница Скупштине града Краљева одржана је  у згради Дома културе „Студеница" у Ушћу. Како је председник Скупштине Миломир Шљивић рекао на почетку седнице, ово је први симболични корак ка реализацији
формирања општине Ушће, која је укинута пре 30 година, а катастарски заузима трећину територије Града Краљева.
Одборницима се обратио и градоначелник Љубиша Симовић који је рекао да ће се кренути ка децентрализацији у оквиру Града и да је прва фаза формирање радног тела које би дефинисало услове и на терену испитало услове и могућности равномерног развоја и извршило озбиљну анализу привредних капацитета будуће општине.
Главана одлука одржане Скупштине града тиче се нових стопа пореза на имовину. Амандманом одборничке групе Демократске странке смањена је стопа пореза на имовину на права непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге са првобитно предложених 0, 25% на 0,19 % чиме је смањено финасијскооптерећење већине пореских обвезника.
На седници је усвојено и више других тачака од којих су најважније Одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева и разматрање извештаја о реализацији одлуке о буџету града Краљева за 2011. годину за период од прва три месеца.
 
                                      СПИСАК АКАТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email