Данас је одржана шеста (ванредна) седница Градског већа са  следећим дневним редом:

 

      1.    Разматрање Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2014.годину за период 01.01.2014.год.-30.06.2014.год. и утврђивање Предлога закључка о усвајању извештаја за седницу Скупштине града Краљева.

2.    Разматрање Нацрта Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево са текстом огласа за седам предузећа и утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града Краљева.

3.    Разматрање Нацрта Одлуке о стављању појединих одлука ван снаге Скупштине општине Краљево и Скупштине града Краљева Краљева и утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града Краљева.

4.    Разматрање Извештаја Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско – геолошке и сеизмичке послове од 13.08.2014.године за исплату једнократне новчане помоћи и доношење закључка

5.    Утврђивање предлога Решења о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи, услед елементарне непогоде проузроковане обилним падавинама на територији града Краљева и доношење решења.

6.    Разматрање Процене штете  од поплава 2014.године, код привредних субјеката на територији града Крљева и доношење Закључка.

7.    Разматрање предлога Решења о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију кп.бр. 2937/7 КО Краљево и доношење Решења.

8.    Разматрање предлога Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта јавним надметањем кп бр 5297/28 КО Краљево и доношење Одлуке.

9.    Разматрање предлога  Решења за одобравање средстава у укупном износу од 4.322.544,00 дин. –  Нови Пазар ПУТ А.Д. и доношење Решења.

10. Разматрање предлога Решења за одобравање средстава у укупном износу од 3.562.080,00 дин.- ЈКП „Чистоћа“ Краљево и доношење Решења

11. Разматрање предлога Одлуке за суфинансирање пројеката удружења грађана, по јавном позиву, за друго полугође 2014.године и доношење Одлуке.

12. Разматрање предлога Решења о ресорним задужењима чланова Градског већа града Краљева и доношење Решења.
 

Print Friendly, PDF & Email